Collapsing Archives Plugin สำหรับ ให้รายละเอียด หัวข้อใน post แยกเป็น ปี เดือน วัน

Collapsing Archives Plugin สำหรับ ให้รายละเอียด หัวข้อใน post แยกเป็น ปี เดือน วัน

ใน widgets ของ wordpress มี widget Archives ให้มาแล้วแต่ไม่สามารถแยก บอกไตเติ้ลเป็น เป็นรายปี รายเดือนได้ มีหลายๆคนถามผมมาว่าในเว็บ 477internet.com ใช้ตัวไหน? ผมใช้ตัวนี้ ครับ Collapsing Archives ติดตั้งและใช้งานง่ายลองหามาใช้ดูนะครับ...

จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ทีโซลูชั่น จำกัด

477internet.com ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทีโซลูชั่น จำกัด ให้จัดการฝึกอบรมให้กับ พนักงานของบริษัท ในหลักสูตร “การสร้างเว็บไซค์ ด้วยโปรแกรม wordpress สำหรับองค์กร ด้วยตัวเอง(พนักงานของเราเอง)” โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลา 3 วันๆละ 6 ชม. เป็นหลักสูตรแบบเร่งรัด...