อบรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน Church.in.th (บางส่วน) ด้านเว็บไซต์ และแถมด้วยการทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) ผมได้รับเกียรติ จากอาจารย์สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซค์  www.church.in.th ให้ไปจัดฝึกอบรม ให้กับทีมงานบางส่วน ในหัวข้อการ พัฒนาเว็บไซค์โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส (wordpress)...

เว็บไซค์ www.sborntravelvisa.com ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไฟแรง

วันหนึ่งของปลายเดือนพฤศจิกายน 2553(2010) ประมาณสามทุ่ม(ไฟแรงจริงๆ) เราได้รับโทรศัพท์ ของเจ้าของธุรกิจ “ให้คำปรึกษา ในด้านการเดินทาง การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ” บอกว่าอยากจะทำเว็บไซค์ให้กับบริษัทของเขา...
WordPress 2 | การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สอนตัวต่อตัว 2 วัน ทำได้ เพียง 6,900 บาท

WordPress 2 | การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สอนตัวต่อตัว 2 วัน ทำได้ เพียง 6,900 บาท

หลักสูตร WordPress 2 ทำเว็บไซค์ (web site) ด้วย wordpress สอนตัวต่อตัว 1 วัน ทำได้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ยังทำเว็บไม่เป็นเลย ต้องการทำเว็บง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมากนัก กลับไปทำเองต่อได้ เมื่อต้องการแก้ไขก็แก้ไขเองได้ แต่อยากเรียนช้าๆ หน่อย เรียน 2 ครั้ง WordPress...
WordPress 1 | หลักสูตร ทำเว็บไซค์ (web site) ด้วย wordpress สอนตัวต่อตัว 1 วัน ทำได้ เพียง 4,900 บาท

WordPress 1 | หลักสูตร ทำเว็บไซค์ (web site) ด้วย wordpress สอนตัวต่อตัว 1 วัน ทำได้ เพียง 4,900 บาท

หลักสูตร WordPress 1 ทำเว็บไซค์ (web site) ด้วย wordpress สอนตัวต่อตัว 1 วัน ทำได้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ยังทำเว็บไม่เป็นเลย ต้องการทำเว็บง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมากนัก กลับไปทำเองต่อได้ เมื่อต้องการแก้ไขก็แก้ไขเองได้ WordPress เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content...