MLM Success School โรงเรียนออนไลน์ด้าน MLM

อย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรักงานสอนมาก เพราะทำให้ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนหลากหลายอาชีพ  นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ผมได้ความรู้ใหม่ๆ อีกด้านหนึ่งของตลาด MLM คุณพลวรุตม์ ได้โทรหาผมเย็นวันหนึ่ง คุยกันไม่กี่นาที ก็ตัดสินใจให้ผมมาสอนในวันรุ่งขึ้น...