ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต – internet live broadcast

iCONFERENCE (video Streaming / internet live broadcast) เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการ การถ่ายทอดสัญญาณวีดีโอจากห้องบรรยายไปสู่ สมาชิก ลูกค้า หรือผู้ชมทั่วไป ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีต้นทุนในการถ่ายทอดต่อครั้งไม่สูง และรองรับผู้เข้าชมจากหลายสถานที่ได้พร้อมกัน ง่ายต่อการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ให้ภาพและเสียงที่ชัดเจน ตลอดจนให้ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับ ระบบใหญ่ๆ

iclassroomoverview2

iCONFERENCE เหมาะสำหรับธุรกิจใด

 • ธุรกิจที่ต้องจัดการสัมมนาบ่อยๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลขององค์กรหรือบริษัท เช่น ข้อมูลสินค้าและบริการ , กฎและระเบียบข้อบังคับ , ข้อมูลลูกค้า , การเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ฯลฯ
 • ธุรกิจขายตรงที่มักจะมีการสัมมนาอบรมทีมงานอยู่เสมอ เช่น บริษัทประกัน , บริษัทขายตรงสินค้าประเภทต่างๆ(MLM)
 • หน่วยงานราชการต่างๆที่มักจะจัดอบรมสัมมนาให้กับข้าราชการในหน่วยงาน
 • โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล (distance learning)
 • โรงเรียนกวดวิชาที่ต้องการสอนโดยผ่านระบบ on line ในรูปแบบสอนสดและ vdo on demand เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักเรียนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องตัวอาคารหรือคนงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ iCONFERENCE

 • ผู้ใช้บริการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจัดเตรียมห้องประชุมหรือสัมมนาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
 • ตัดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการจัดเตรียมคนงานเพราะใช้คนจำนวนน้อย
 • เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรหรือบริษัท
 • ผู้รับชมมีเวลาเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและตัดปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัด และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ผู้รับชมได้รับความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางมาด้วยตนเอง
 • ผู้รับชมสามารถรับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และสามรถสอบถามข้อสงสัยโดยผ่าน chat board ได้เสมือนกับมาในการประชุมเอง
 • กรณีถ้าผู้ชมไม่สามารถดูเวลาถ่ายทอดสดได้ก็สามารถดูใน video on demand (VOD) ได้ ทำให้สามารถรับข้อมูลได้เหมือนกับผู้ชมเวลาถ่ายทอดสด

ความสามารถของระบบ

ระบบ iconference นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางอินเตอร์เนตแล้วยังมี application ต่างๆเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบในการใช้งานให้แก่ผู้รับบริการดังนี้

 • ระบบ log in เพื่อเป็นการเช็คว่าใครเป็นผู้รับชมบ้าง สามารถเช็ค ip address ว่ามาจากไหน หรือเป็นการอนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถรับชมได้
 • ระบบ register เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของผู้รับชมและเก็บสถิติการเข้าชมของผู้ชมนั้นๆได้
 • ระบบ counter เพื่อเป็นการเช็คได้ว่าในขณะนั้นมีผู้รับชมเป็นจำนวนกี่คน
 • chat board เพื่อเป็นการพูดคุยสนทนาหรือถามผู้บรรยายในเวลานั้นๆได้ ทำให้ผู้รับชมสามารถมีส่วนรวมในการถ่ายทอดสดด้วย
 • vdo on demand (VOD) เพื่อให้ผู้ชมที่ไม่ได้ดูในเวลาถ่ายทอดสดสามารถดูย้อนหลังได้
 • Presentation downloading เพื่อให้ผู้ชมสามารถ download presentation มาดูได้

 

ข้อมูลอื่นๆ

 • ความคมชัดของภาพและเสียง Iconference ใช้มาตรฐานการส่งสัญญาณแบบ h.264 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีและใช้ bandwidth ต่ำ เมื่อเทียบกับการส่งสัญญาณภาพด้วยมาตรฐานอื่น (ขึ้นอยู่กับจำนวน bitrate ในการส่งสัญญาณออกไปด้วย สำหรับการถ่ายทอดสด ของระบบใช้ ADSL bandwidth ในการ upload อย่างน้อยได้แก่ 128kb)
 • จำนวนผู้รับชม ขึ้นอยู่กับ bitrate ที่ผู้รับบริการเลือก ซึ่งถ้าเลือกถ่ายทอดสัญญาณด้วย bitrate ที่ต่ำ(128kb) ก็สามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 500-700 คน แต่ถ้าเลือกถ่ายทอดสัญญาณด้วย bitrate ที่สูง(256kb) ก็จะสามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 200-300 คน ต่อ ระบบ streaming server
 • Presentation ในการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งผู้บรรยายพูดสามารถที่จะส่ง presentation ให้ผู้รับชมได้เห็นด้วย เช่น slide จาก powerpoint หรือ vdo presentation เพื่อให้ผู้รับชมได้รับข้อมูลที่มากที่สุดเสมือนมานั่งอยู่ในห้องบรรยายด้วย
 • จำนวนกล้องที่ใช้ในการถ่ายทำ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถใช้ได้สูงสุดถึง 4 กล้อง (กรณีไม่มีpresentation)
Share