รับจ้างติดตั้งเว็บไซต์

รับจ้าง ติดตั้ง wordpress

สำหรับผู้ที่มีโดเมนเนม (domain name) และโฮตติ้ง (hosting) อยู่แล้ว หรืออยากจะให้จดโดเมนเนม (domain name) และเช่า โฮตติ้ง (hosting) ให้ด้วยก็ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) แจ้งชื่อโดเมนเนม (domain name) และโฮตติ้ง (hosting) พร้อม user และ password เข้า control panel ของโฮสคิ้ง

2) โอนเงิน 1,000 บาท ค่าติดตั้ง (จะแจ้งเบอร์บัญชีให้ทราบทาง sms หรือ email)

3) หลังจากติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว จะติดตั้งให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน 1 วัน พร้อมส่ง user ของ admin พร้อม password ให้ ทาง email หรือ sms ที่แจ้งมา

4) รับประกันการติดตั้งให้ ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ผิดพลาด หรือย้ายโฮสติ้ง หรืออะไรก็ตาม ติดตั้งให้ใหม่ฟรี 1 ครั้ง ตลอดอายุการใช้งานโดยต้องเป็นชื่อโดเมนเดิมนะครับ (ไม่รับประกันข้อมูลเดิมว่าจะยังอยู่หรือเปล่านะครับ)

สนใจติดต่อ : ฉัฐพนธ์ โทรฯ : 086-060-4030  หรือ email : chatpon@hotmail.com

ค่าบริการ : 1,000 บาท

Share