โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการทำเว็บไซต์ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของโรงเรียน

cpy-wordpress

ทางเราได้ไปทำการจัดฝึกอบรม ทำเว็บไซต์ด้วย wordpress ที่โรงเรียน ให้กับคณะครูผู้รับผิดชอบในการดูแลการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และคุณครูที่เป็นหัวหน้าแผนกยังบอกอีกว่าจะใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับปรุงหลักสูตรการทำเว็บไซต์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

เราใช้เวลากันอย่างเต็มที่ตลอด 2 วัน ตั้งแต่ 10โมงเช้าถึง 6โมงเย็น  …. 477internet  ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ นักเรียนของโรงเรียนนี้จะมีความสามารถเป็นเลิศในการทำเว็บไซต์ด้วย wordpress