W3 หลักสูตร สร้างบล็อก (blog) หรือ เว็บไซต์ (web site) ชื่อตัวเองด็อตคอม (xxxx.com)

ห ล า ย ค น อ ย า ก มี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ เ ป็ น ชื่ อ ตั ว เ อ ง   แ ต่ ไ ม่ รู้ จ ะ เ ริ่ ม ต้ น อ ย่ า ง ไ ร   . .   เ ร า ส อ น คุ ณ ทำ ไ ด้

 

ประโยชน์ของการ สร้างบล็อก (blog) หรือ เว็บไซต์ (web site) ชื่อตัวเองด็อตคอม (xxxx.com)

Blog Quote Bubbleเหมือนเป็นไดอารี่ส่วนตัว แต่เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เล่าเรื่องของตัวเอง ประสบการณ์ที่ได้เจอมา ไปเที่ยวมาอยากมาบอกต่อ เจอที่กินอร่อย มีความรู้บ้างด้านที่อยากจะแบ่งปันคนอื่น เล่าเรื่องธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ หรือแม้กระทั่งหาเงินทางอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ อีกมากมาย

เริ่มต้นยังไง

1. เราจะช่วยคุณจดชื่อเว็บไซต์ที่เป็นชื่อคุณ โดยเอาชื่อของคุณมาเป็นชื่อเว็บไซต์ เช่น  somchai-rongjin.com sridumrong.com เป็นต้น

2. เราจะหาพื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลเว็บไซต์  และสร้างโปรแกรมที่ใช้งานทำเว็บ เลือกรูปร่างหน้าตาของเว็บที่คุณชอบ

3. ต่อด้วยการสอนคุณใช้โปรแกรม เพื่อที่จะได้เขียนเรื่องราวต่างๆ ของคุณ ลงในเว็บไซค์เพื่อให้คนสามารถเข้ามาดู  คุณสามารถเขียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณตั้องการ

4. เราแถมท้ายให้คุณด้วยการสอนคุณสร้าง email ชื่อของคุณ ต่อด้วย ชื่อเว็บของคุณเช่น  เว็บไซต์คุณชื่อ 477internet.com  คุณชื่อ chatpon เราจะสอนคุณสร้าง email ส่วนตัวชื่อ chatpon@477internet.com ให้กับคุณ สร้างกี่ชื่อก็ได้  เราจัดให้เต็ม!

มีความใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

1. มีค่าจดชื่อเว็บไซต์ ชื่อของคุณเป็นรายปีๆละ 400 บาท ซึ่งจดกับใครก็ได้ เราจะสอนคุณจด และชื่อนี้ก็จะเป็นของคุณตลอดไป ไม่มีใครสามารถนำไปใช้ซ้ำบนเว็บไซต์ได้

2. ค่าเช่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลของเราบนเว็บไซต์ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1500 บาทต่อปี ซึ่งก็เหมือนกันคือ คุณเช่าจากใครก็ได้ และเราจะสอนคุณถึงวิธีการเช่า

3. ค่าติดตั้งโปรแกรม และค่าสอนของเรา (ราคาต่อหนึ่งท่าน)

แบบที่1  4,900 บาท ในกรณีที่ต้องการเรียน 1 วันจบ  เรียน 6 ชม.  (10.00 – 17.00 น.)

แบบที่2  7,000 บาท  ในกรณีต้องการเรียน 2 ครั้งๆละ 4 ชม. (กำหนดเวลาได้)

(ทั้งสองแบบ ถ้าให้ไปสอนที่บ้าน หรือสอนนอกสถานที่ มีค่ารถเพิ่ม 600 บาท (เขตกรุงเทพฯ) )

เรียนที่ไหน

1) office ของผู้สอนที่

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต (บริษัท จีฟินน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

99/23 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park) ชั้นที่ 12

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8866-062 , 08-6060-4030

ติดต่อ : ฉัฐพนธ์  ชีวะธนาเลิศกุล

2) ไปสอนให้ที่บ้านผู้เรียน หรือที่บริษัทของผู้เรียน(ขอเฉพาะใน กทม. และที่บ้านหรือบริษัทต้องมี internet) (มีค่าเดินทางเพิ่ม 400 บาท)

3) Co-Working Space (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

สนใจติดต่อที่ ฉัฐพนธ์ โทร. 086-0604030 , 086-8866062    email : chatpon@hotmail.com

(ผู้สอน-วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง) (คลิกดูประวัติ)

<ค ลิ ก> ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง ห ม ด

Share