คอร์ส wordpress สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ได้มีโอกาสตอนรับ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 ท่าน  มารับการฝึกอบรมในคอร์ส W2 หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

เป็นหลักสูตรระยะสั้น อาจารย์บอกว่า รู้จักและใช้งาน wordpress พอได้แล้ว แต่อยากมาหาความรู้และความชำนาญเพิ่มเติม และให้เข้าใจมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน และการเรียนการสอน

ขอขอบคุณอาจารย์ ชุติมาและอาจารย์อารมณ์ มากครับที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการอบรมจากทางเรา

Share