เว็บบางเว็บ มีผู้ใช้หลายท่าน หรือบางท่านเป็น webmaster ไม่อยากให้ ผู้ใช้เห็นเมนูด้านซ้ายบางเมนู เพื่อสะดวกในการดูแล ไม่ให้บาง user ยุ่งในบางเมนู และเพื่อไม่ให้เกะกะตา เราสามารถติดตั้ง Plugin ชื่อ Adminimize เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้

หลังจากติดตั้งแล้ว จะมีเมนูให้เข้าไปติ๊กเลือว่าจะให้เห็นเมนูไหนสำหรับ user แบบไหนบ้าง

ลองใช้กันดูนะครับ