1.ไปที่ youtube กดแชร์ (แชร์) เลือกแบบฝั่ง(embed)

 

2. Copy code <iframe ………..</iframe>  ทั้งหมด ไปที่ หน้า posts หรือ pages ที่ต้องการใส่ แล้วเลือกไปที่ TEXT

 

3. จากนั้นกลับมาที่แถบปกติ  ถ้าไม่ได้ก๊อปโค้ดมาผิดพลาด จะเห็นวิดีโอแสดงอยู่