เข้าไปที่ wordpress.org ครับ

ที่ เมนู Plugins ค้าหาคำว่า ฺBlack Ribbon

จะพบมีผู้ใจดีทำ Plugin ไว้ให้ใช้ หลายตัวเหมือนกัน … ผมเลือกมาตัวหนึ่ง

จากนั้นเข้าหลังบ้านเว็บของท่านที่เป็น wordpress แล้วไปที่ Plugin  แล้วจัดการติดตั้ง และ activate ซะ

เข้าไป Setting ว่าท่านจะเอาไว้มุมไหนของเว็บไซต์

…. ง่ายๆ แค่นี้แหละครับ