เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2014 ทาง ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต “477internet” ได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับ คณะอาจารย์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 22 ท่าน ในหลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla)” เป็นเวลา 3 วัน

ขอขอบคุณคุณครู  ทุกท่านครับ เป็นความทรงจำในการสอนที่ดีอีกครั้งหนึ่ง เจอกันข้างนอกทักกันบ้างนะครับ 🙂

atc-joomla-mar2014-1

atc-joomla-mar2014-2

atc-joomla-mar2014-3