การเรียนการสอนของเราเป็นลักษณะ สอนแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มย่อย ดังนั้นจึงพูดคุย ปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้ง่าย อย่างเช่น Art and Culture Tour มีเวลาไม่มากนัก เราจึงจัดเป็นหลักสูตรเร่งลัด เรียน 2 วัน ช่วงบ่ายๆ ถึงเย็น โดยมีผู้บริหาร และพนักงานที่บริษัทเรียนทั้งหมด 3 ท่าน การสอนใช้ ทำบนเว็บจริงที่ทางบริษัทจดชื่อไว้แล้ว

ลองเข้าชมผลงานของผู้เรียนได้ที่ http://www.art-tour.net

art-culture-tour-web-training