“PEK Industry” กับหลักสูตร W4 หลักสูตร ทำเว็บไซค์ (web site) สำหรับบริษัท

บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด (Pek Industry Co.,Ltd.) เป็นบริษัทในเครือ PAN (ผลิตรองเท้ายี่ห้อแพน) ได้ให้ทาง 477internet ไปทำการอบรมบุคคลากร  ในหลักสูตร
W4 หลักสูตร ทำเว็บไซค์ (web site) สำหรับบริษัท หรือองค์กร สอนตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม สำหรับพนักงานที่จะเป็นผู้ดูแล ตั้งแต่พื้นฐาน จนเปิดใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้

วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในส่วนต่างๆ ที่จะ สามารถทำเว็บไซต์ได้ โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลภาพรวมของเว็บไซต์ และพนักงานในแผนกอื่นๆ เช่น การตลาด และบัญชี สามารถเข้าไปใส่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับแผนกของตัวเองได้ทันที ทำให้การอัพเดทข้อมูลในเว็บทำได้รวบเร็วยิ่งขึ้น

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่บริษัท  เพค อินดัสทรีส์ จำกัด ซึ่งอยู่ที่แหลมฉบัง โดยเป็นหลักสูตร 4 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม 5 ท่าน

ชมเว็บผลงานของผู้เข้าอบรมได้ที่ http://www.pekindustry.com/

pek-web-training-wordpress

 

Share