บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด (Pek Industry Co.,Ltd.) เป็นบริษัทในเครือ PAN (ผลิตรองเท้ายี่ห้อแพน) ได้ให้ทาง 477internet ไปทำการอบรมบุคคลากร  ในหลักสูตร

WordPress 8 | คอร์สเรียนสำหรับองค์กร 4 วัน 16 ชม. สำหรับพนักงานที่จะเป็นผู้ดูแล

วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในส่วนต่างๆ ที่จะ สามารถทำเว็บไซต์ได้ โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลภาพรวมของเว็บไซต์ และพนักงานในแผนกอื่นๆ เช่น การตลาด และบัญชี สามารถเข้าไปใส่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับแผนกของตัวเองได้ทันที ทำให้การอัพเดทข้อมูลในเว็บทำได้รวบเร็วยิ่งขึ้น

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่บริษัท  เพค อินดัสทรีส์ จำกัด ซึ่งอยู่ที่แหลมฉบัง โดยเป็นหลักสูตร 4 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม 5 ท่าน

ชมเว็บผลงานของผู้เข้าอบรมได้ที่ http://www.pekindustry.com/

pek-web-training-wordpress