จัดหลักสูตรจูมล่า (Joomla) 3 วันเต็มให้กับ คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

จัดหลักสูตรจูมล่า (Joomla) 3 วันเต็มให้กับ คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2014 ทาง ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต “477internet” ได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับ คณะอาจารย์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 22 ท่าน ในหลักสูตร...