James7.info เว็บไซต์คริสเตียนคุณภาพ

James7.info เว็บไซต์คริสเตียนคุณภาพ

อาจารย์เจริญ ยธิกุล ท่านเป็นผู้ทำการอบรมและสอน ให้กับองค์กรและคริสตจักร เกี่ยวกับบำบัดเยียวยา ปลดปล่อย และการเผยวจนะ ท่านจบการศึกษาเรื่องการบำบัดเยียวยาและการเผยวจนะจากสถาบัน Nehemiah Ministry แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ www.James7.info...

สอนทำเว็บให้กับโรงเรียน ภายในวันเดียวก็มีเว็บไซต์ได้

โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ได้ให้เจ้าหน้าที่มาเรียนทำเว็บกับเรา โดยเริ่มแรกได้โทรคุย และแนะนำการจดชื่อโดเมนเนม และโฮตติ้ง ไปก่อน ต่อมาได้ช่วยจดให้เลย และหลังจากนั้นก็นัดวันมาเรียน  เราได้ช่วยกันจัดโครงสร้างและหน้าตาเว็บ หลังจากนั้น ก็สอนให้ใส่ข้อมูล แก้ไขโครงสร้าง ลบ...