WordPress 9 | คอร์สเรียนแบบกลุ่ม 2 วัน 8ชม. 4,900 บาท

WordPress 9 | คอร์สเรียนแบบกลุ่ม 2 วัน 8ชม. 4,900 บาท

คอร์สนี้เราสอนเป็นกลุ่ม หลักสูตรคล้าย W1 แต่เนื่องจากเรียนรวมเป็นกลุ่มจำนวนมาก จะไม่สามารถ ที่จะจัดการเฉพาะเจาะจงเป็นรายๆได้ แต่จะใช้วิธีสอนแบบปูพื้นฐานแบบมาตรฐานให้เป็น step by step เหมาะสำหรับการปูพื้นฐานเบื้องต้นและนำไปประยุกต์ใช้เอง ต่อไป หลักสูตรนี้ ใช้เวลา 2...